Aktualności PROW

poniedziałek, 28 listopada 2016
Samorząd Województwa Łódzkiego, kontynuując cykl szkoleń dla potencjalnych beneficjentów uruchamianych działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, był organizatorem szkolenia w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. W szkoleniu, które odbyło się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w dniach 24 i 25 listopada 2016 roku, uczestniczyło prawie 200 osób, przedstawicieli samorządów…
piątek, 25 listopada 2016
Już po raz 24. w dniu  24 listopada 2016 r. odbył się finał Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o Wiejskim Gospodarstwie Domowym. Do finału przystąpiło 30-stu uczestników z terenu województwa łódzkiego, którzy wyłonieni zostali spośród 69 osób biorących udział w eliminacjach oddziałowych. Eliminacje miały miejsce  20 października 2016 r. w Oddziałach Piotrków…
środa, 23 listopada 2016
Pomimo że liczba nieszczęśliwych zdarzeń w rolnictwie z roku na rok maleje, to jednak corocznie w rolnictwie ok. 20000 osób ulega wypadkom przy pracach rolniczych. Stąd znajomość i przestrzeganie zasad bezpiecznej pracy w gospodarstwie powinno być ważnym elementem dla rolnika prowadzącego gospodarstwo, a także dla członków jego rodziny,  a więc…
środa, 23 listopada 2016
Na wniosek Politechniki Łódzkiej, w dniach 21-22 listopada 2016 roku, odbyła się międzynarodowa konferencja mająca na celu przybliżenie problematyki w procesach zarządzania produkcją i opakowań. W Uniejowie, gdzie odbywało się spotkanie, pojawili się przedstawiciele branży spożywczej oraz ośrodków naukowych z kraju i z Europy. W dzisiejszych czasach w procesie produkcji…
piątek, 18 listopada 2016
W Łódzkim Ośrodku Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach 17.11.2016 r. odbył się finał wojewódzki olimpiady, który uroczyście otworzył Włodzimierz Lewandowski, dyrektor ŁODR zs. w Bratoszewicach. Olimpiada przebiegała w dwóch etapach:   I Etap – eliminacje oddziałowe w: Centrali ŁODR zs. w Bratoszewicach oraz w oddziałach: w Piotrkowie Trybunalskim i w…
czwartek, 3 listopada 2016
W ostatnim czasie SR KSOW WŁ przeprowadził ciekawy projekt, którego pomysłodawcą była Fundacja Ekoostoja. Fundacja złożyła do Sekretariatu wniosek o organizację cyklu szkoleń na temat „Pszczoły jako jeden z elementów kształtujących rolnictwo ekologiczne”. Głównym założeniem projektu było przekazanie wiedzy i niezbędnych informacji teoretycznych i praktycznych osobom, które z własnej inicjatywy…