Zawarto kolejne umowy w ramach inicjatywy Leader

piątek, 10 września 2021

W dniu 9 września br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego w obecności Pana Andrzeja Górczyńskiego – Członka Zarządu Województwa Łódzkiego, podpisano kolejne umowy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W ramach udzielonego wsparcia:

- Pan Bartosz Wojtas, na obszarze działania LGD „Dolina rzeki Grabi”, uruchomi nową działalność gospodarczą świadcząca usługi projektowe. Przyznana kwota pomocy o 100 000,00 zł;

- Parafia Ewangelicko – Reformowana w Kleszczowe wykona ogrzewanie podłogowe oraz nową posadzkę w kościele Ewangelicko – Reformowanym znajdującym się na obszarze LGD „Kraina Wielkiego Łuku Warty”. Przyznana kwota pomocy 86 695,00 zł;

- Pan Rafał Konieczny, na obszarze działania LGD „Między Prosną a Wartą”, podejmie nową działalność gospodarczą świadczącą usługi elektryczne. Przyznana kwota pomocy to 70 000,00 zł;

- Pan Mateusz Wykrętowicz, na obszarze działania LGD „POLCENTRUM”, założy działalność gospodarczą świadczącą usługi stomatologiczne. Przyznana kwota pomocy to 80 000,00 zł.

Łącznie w ramach ww. umów przyznano środki w wysokości 336 695,00 zł.


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie