Zawarto kolejne umowy w ramach inicjatywy Leader

wtorek, 10 sierpnia 2021

W dniu 10 sierpnia br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego w obecności Pana Andrzeja Górczyńskiego – Członka Zarządu Województwa Łódzkiego, podpisano kolejne umowy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Tym razem, ze środków unijnych, powstanie nowa działalność gospodarcza świadcząca usługi z dziedziny „zielonej energii” w zakresie instalacji rekuperacji i ogniw fotowoltaicznych. Firma swoją siedzibą będzie miała na terenie gminy Słupia objętej działaniem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – „Gniazdo”.

Lokalna Grupa Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty” z pomocą 6 grantobiorców doposaży świetlice, orkiestry dęte, zespoły ludowe oraz klub sportowy. Dzięki tym środkom stowarzyszenia rozszerzą ofertę kulturalną skierowaną zarówno do dzieci, młodzieży, dorosłych, a także osób starszych.

Kolejna Lokalna Grupa Działania, mowa o LGD „Między Prosną a Wartą”, również z pomocą grantobiorców zagospodaruje place zabaw, place rekreacji, siłownie zewnętrzne oraz wykona remont świetlic rozszerzając ofertę kulturalną i rekreacyjną swojego regionu.

Doposażone organizacje nie tylko ubogacą swoje regiony, ale również wypromują je na zewnątrz.

Dzisiejsi Beneficjenci otrzymali łącznie ponad 490 tyś. zł wsparcia.