Umowy w ramach inicjatywy LEADER

czwartek, 5 sierpnia 2021

W dniu 5 sierpnia 2021 r., w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego podpisano kolejne umowy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Grono Beneficjentów inicjatywy LEADER powiększyło Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Gminy Krzyżanów, któremu przyznano  kwotę dofinansowania operacji w wysokości 91 999,00 zł. Dzięki przyznanym środkom finansowym Stowarzyszenie zrealizuje operacje pn. ”Wykonanie terenu rekreacyjnego nad stawem w miejscowości Goliszew w Gminie Krzyżanów”

Projekt zostanie zrealizowany na terenie Lokalnej Grupy Działania „CENTRUM” i będzie służyć jako ogólnodostępne miejsce rekreacji.

Beneficjentem inicjatywy LEADER została również Ochotnicza Straż Pożarna w Wartkowicach, która na realizację operacji pn. „Modernizacja i wyposażenie miejsca integracji lokalnej w Wartkowicach” uzyskała wsparcie finansowe w wysokości 149 971,00 zł. W ramach operacji zostanie zmodernizowany budynek świetlicy wiejskiej w miejscowości Wartkowice.

Beneficjent uzyskał wsparcie za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „PRYM”.