Umowy o przyznaniu pomocy w ramach inicjatywy Leader

poniedziałek, 31 maja 2021

W dniu 31 maja br. dwóch Beneficjentów z terenu Lokalnej Grupy Działania „Między Prosną a Wartą” w obecności Pana Andrzeja Górczyńskiego – Członka Zarządu Województwa Łódzkiego podpisało umowy o przyznaniu pomocy na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach PROW 2014-2020.  Pomoc w kwocie 70 000 zł na otwarcie warsztatu samochodowego otrzymał Pan Maciej Kałuża oraz Pan Tomasz Mikołajczyk, który w ramach uzyskanego dofinansowania planuje rozpocząć działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług budowlanych.