Udzielono wsparcia kolejnym Wnioskodawcom w ramach LEADER

czwartek, 31 sierpnia 2023

W dniu 23.08.2023 r. podpisano kolejne umowy o przyznaniu pomocy, które przyczynią się do osiągnięcia celów Lokalnej Strategii Rozwoju realizowanej przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej „Mroga”. Umowy nowych Beneficjentom wręczył Pan Andrzej Górczyński - Członek Zarządu Województwa Łódzkiego.

Dofinansowanie w wysokości 180 120 zł otrzymało Miasto Brzeziny na realizację operacji pn. ”Przebudowa placu zabaw w parku miejskim w Brzezinach”. Wsparcie zostanie przeznaczone na przebudowę placu zabaw wraz z umiejscowieniem nowych elementów małej architektury oraz urządzeń zabawowych. 

Pomoc w wysokości 70 853 zł otrzymał także Pan Dawid Kolas prowadzący działalność pod nazwą „DAWID KOLAS DACH-LUX”. Beneficjent przeznaczy środki na rozwinięcie działalności gospodarczej o nowy rodzaj świadczonych usług budowlanych.


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie