Rozstrzygnięto konkurs na wybór Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

środa, 17 stycznia 2024

W dniu 17 stycznia 2024 roku Komisja do spraw wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia listy ocenionych lokalnych strategii rozwoju złożonych przez LGD w konkursie na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w województwie łódzkim ze wskazaniem strategii wybranych oraz niewybranych.

Lokalne Strategie Rozwoju finansowane będą w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Łączna wysokość środków przeznaczonych na komponenty wdrażanie LSR oraz zarządzanie LSR wynosi 40 600 000,00 EURO. Powyższa kwota obejmuje zarówno wkład Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, jak i wymagany krajowy wkład środków publicznych. Dodatkowo województwo łódzkie otrzymało 4 200 000,00 EURO na tzw. „białe plamy” czyli gminy, które po rozstrzygnięciu konkursu nie zostały objęte inicjatywą LEADER, a które przyłączyć się mogą do wybranych lokalnych grup działania.

Lista ocenionych strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, uszeregowanych w kolejności liczby uzyskanych punktów wraz z informacją o rozstrzygnięciu konfliktów obszarowych i ze wskazaniem strategii wybranych oraz niewybranych w ramach konkursu na wybór LSR w województwie łódzkim.

Pobierz załącznik:


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie