Rozpoczęto zawieranie umów o przyznaniu pomocy z zakresu gospodarki wodno-ściekowej

czwartek, 18 marca 2021

W związku z zakończoną weryfikacją wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach III naboru wniosków, które mieszczą się w limicie środków dostępnych dla województwa łódzkiego, ruszył proces zawierania umów o przyznaniu pomocy z Wnioskodawcami. 

W podpisywaniu umów z Beneficjentami uczestniczy ze strony Samorządu Województwa Łódzkiego Pan Andrzej Górczyński - Członek Zarządu Województwa Łódzkiego.

Listę operacji wskazującą wnioski spełniające warunki przyznania pomocy i kolejność przysługiwania im wsparcia przyjął Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą Nr 173/21 z dnia 9 marca 2021 r. Obecnie dostępne środki umożliwiają zawarcie umów z 38 kolejnymi Beneficjentami znajdującymi się na ww. liście.