Przyznano kolejne dotacje w ramach inicjatywy Leader

poniedziałek, 14 czerwca 2021

W dniu 14 czerwca br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego w obecności Pana Andrzeja Górczyńskiego – Członka Zarządu Województwa Łódzkiego, podpisano kolejne 2 umowy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Tym razem wsparcie otrzymała firma z obszaru Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Podkowa”, która poprzez adaptację i wyposażenie sali bankietowo – konferencyjnej oraz zakup instalacji fotowoltaicznych rozwinie swoją działalność i utworzy miejsce pracy.

Natomiast Ochotnicza Straż Pożarna w Dalikowie z terenu Lokalnej Grupy Działania „Prym” wyremontuje i zmodernizuje świetlicę wiejską, która służyć będzie lokalnej społeczności.

Łączna przyznana kwota pomocy wynosi ponad 320 000,00 zł.