Przyznano dofinansowanie kolejnym Beneficjentom w ramach inicjatywy LEADER

poniedziałek, 4 września 2023

Podpisano kolejne umowy o przyznaniu pomocy w ramach poddziałania nr 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Umowy nowym Beneficjentom wręczył Pan Andrzej Górczyński - Członek Zarządu Województwa Łódzkiego.

Wsparcie otrzymali Wnioskodawcy z terenu działania Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Łęczycka”: Pan Adam Olejniczak, Pani Justyna Nowak oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Daszynie.

Pan Olejniczak, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Cinematic Studio Adam Olejniczak”, uzyskał pomoc w wysokości 160 000 zł, którą przeznaczy na realizację operacji pn. „Ekoportal - lokalny rynek w Internecie”. W wyniku realizacji zadania powstanie portal internetowy, który da możliwość zakupu produktów rolnych wysokiej jakości bez konieczności wychodzenia z domu.

Pani Justyna Nowak uzyskała wsparcie w wysokości 70 000 zł. Dzięki uzyskanym środkom Beneficjentka otworzy szkołę języków obcych online pod nazwą „Langedu Szkoła Języków Obcych”.

Ochotnicza Straż Pożarna w Daszynie otrzymała dofinansowanie w wysokości 146 733 zł, które przeznaczy na wymianę pokrycia dachowego na budynku OSP. W budynku prowadzona będzie działalność społeczno-kulturalna na rzecz mieszkańców.

Ponadto dofinansowanie otrzymała Gmina Koluszki, będąca Wnioskodawcą z terenu działania Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej „MROGA”. Beneficjent pomoc w wysokości 184 527 zł przeznaczy na budowę tężni solankowej.


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie