Przyznanie środków dla osoby rozpoczynającej działalność gospodarczą

czwartek, 9 czerwca 2022

W dniu 8 czerwca 2022 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego w obecności Członka Zarządu Województwa Łódzkiego – Pana Andrzeja Górczyńskiego zawarto kolejną umowę w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Pomoc z unijnych środków otrzymała Pani Małgorzata Węglewska na podjęcie działalności gospodarczej polegającej na samoobsługowym odkurzaniu pojazdów samochodowych oraz sprzedaży lokalnej i regionalnej żywności. Uzyskane dofinansowanie w kwocie 75 000 zł umożliwi Beneficjentce samozatrudnienie się oraz zakup potrzebnego do uruchomienia działalności sprzętu. Beneficjentka uzyskała pomoc za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty”, a swoją siedzibę będzie mieć na terenie gminy Kleszczów.