Przyznane wsparcie na prowadzenie działalności gospodarczej

wtorek, 12 października 2021

W dniu 11 października 2021 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego w obecności Członka Zarządu Województwa Łódzkiego – Pana Andrzeja Górczyńskiego zawarto nowe umowy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Pomoc z unijnych środków otrzymała Pani Beata Skrobała prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „Beata Skrobała Sklep Spożywczo – Przemysłowy”. Dzięki dofinansowaniu w kwocie 75 044 zł Beneficjent wybuduje sklep spożywczo-przemysłowy i doposaży go w regały, lady i chłodnie w celu sprzedaży z własnego przetwórstwa ogórków kiszonych oraz artykułów spożywczo przemysłowych. Operacja umożliwi  wzrost dochodów oraz utworzenie jednego miejsca pracy. Sklep będzie działał na terenie gminy Wróblew na obszarze działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Wieluńsko-Sieradzka".

Wsparcie w wysokości 100 000 zł otrzymał Pan Emil Łukasz Borek na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie usług budowlanych, dzięki czemu zakupi samochód dostawczy oraz utworzy stronę internetową firmy. Beneficjent uzyskał pomoc za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania ,,Dolina rzeki Grabi”, a siedziba firmy będzie znajdować się na terenie Gminy Buczek.

Premię w kwocie 50 000 zł otrzymał też Pan Dominik Bogus na rozpoczęcie działalności gospodarczej polegającej na wynajmie maszyn i urządzeń budowlanych oraz ogrodniczych. Dzięki dofinansowaniu Beneficjent zakupi potrzebne maszyny i urządzenia. Beneficjent uzyskał pomoc za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania ,,Ziemia Łowicka”, a swoją działalność będzie prowadził na terenie Gminy Łowicz.