Pomoc w ramach inicjatywy Leader

środa, 25 sierpnia 2021

W dniu 24 sierpnia 2021 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego, w obecności Pana Andrzeja Górczyńskiego – Członka Zarządu Województwa Łódzkiego, podpisano kolejne umowy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dzięki zawartym umowom dofinansowanie ze środków UE otrzymali następujący Beneficjenci:

- Pani Bożena Kozik, która uzyskała wsparcie w kwocie 100 000 zł na uruchomienie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług kadrowo-płacowych oraz sprzedaży lokalnych i regionalnych produktów. Pomoc została udzielona za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty”.

- Pan Jarosław Hojka, który otrzymał dofinansowanie w kwocie 70 000 zł na rozpoczęcie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług remontowo – budowlanych. Pomoc została udzielona za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Między Prosną a Wartą”.

- Pan Zbigniew Chrzan, który otrzymał premię w kwocie 70 000 zł na uruchomienie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług tapicerskich. Pomoc została udzielona za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Między Prosną a Wartą”.

- Pan Wiesław Rzeźnicki, który uzyskał wsparcie w kwocie 100 000 zł na uruchomienie działalności gospodarczej w zakresie usług remontowo-budowlanych. Pomoc została udzielona za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Centrum”.

- Pan Jan Paweł Czubak, który otrzymał dofinansowanie w kwocie 50 000 zł na utworzenie nowego przedsiębiorstwa mechaniki pojazdowej w gminie Chąśno. Pomoc została udzielona za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Łowicka”.

- Pan Łukasz Błażej Dańczak, który otrzymał premię w kwocie 80 000 zł na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie przetwórstwa mięsnego tj. produkcji mięs i wędlin. Pomoc została udzielona za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Polcentrum”.

- Pan Przemysław Rajski, który uzyskał wsparcie w kwocie 100 000 zł na podjęcie nowej działalności gospodarczej w zakresie produkcji przetworów z mleka owczego i koziego. Pomoc została udzielona za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „PRYM”.

Ponadto przyznano pomoc Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” na realizację 2 projektów grantowych obejmujących:

- zagospodarowanie miejsc rekreacji, siłownię zewnętrzną, boisko do siatkówki oraz modernizację bieżni. Projekt zostanie zrealizowany przy pomocy 6 grantobiorców. Dzięki otrzymanym środkom rozszerzy się oferta rekreacyjna skierowana do mieszkańców regionu. Kwota wsparcia dla całego projektu to 221 697 zł.

- zamontowanie 3 wiat przystankowych, 8 witaczy w obrębie miasta Gmina Biała Rawska, wydanie 3 publikacji (informatorów) promujących Gminę Wiskitki, Gminę Regnów oraz materiałów promocyjnych. Projekt zostanie zrealizowany przy pomocy 6 grantobiorców. Kwota dofinansowania dla przedsięwzięcia to 140 709 zł.