Podpisanie umów z nowymi Beneficjentami

środa, 2 sierpnia 2023

W dniu 31.07.2023 r. zawarto kolejne umowy o przyznaniu pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, z zakresu poddziałania nr 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Umowy Beneficjentom wręczył Pan Andrzej Górczyński – Członek Zarządu Województwa Łódzkiego.

Pomoc otrzymali Wnioskodawcy z terenu funkcjonowania Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Łęczycka” - Pan Michał Dobierzewski oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Lubieniu.

Pan Michał Dobierzewski pomoc w wysokości 70 000 zł przeznaczy na stworzenie pracowni wypieków artystycznych.

Ochotnicza Straż Pożarna w Lubieniu środki w wysokości 246 538 zł wykorzysta na modernizacje budynku OSP wraz z montażem domków dla pszczół i owadów oraz na zakup wyposażenia gastronomicznego.

Dofinansowanie otrzymali też Beneficjenci z obszaru działania innych Lokalnych Grup Działania.

Z terenu działania Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Wieluńsko-Sieradzka” wsparcie otrzymał Pan Grzegorz Plichta. Beneficjent dzięki premii w wysokości 100 000 zł otworzy działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług pomocy drogowej.

Za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Między Prosną a Wartą” pomoc w kwocie 56 994 zł otrzymała Ochotnicza Straż z Pożarna w Galewicach. Dofinansowanie zostanie przeznaczone na zakup i wyposażenie sali oraz sceny OSP w sprzęt nagłośnieniowy i oświetleniowy.


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie