Opublikowano projekt regulaminu konkursu na wybór LGD w perspektywie finansowej 2023-2027

środa, 26 października 2022

Informujemy, że na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi został zamieszczony projekt Regulaminu konkursu na wybór Lokalnych Strategii Rozwoju wraz załącznikami oraz dodatkowymi informacjami.

Znajdą je Państwo pod linkiem: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/konkurs-na-wybor-lsr.

Jednocześnie przypominamy, że dokumentacja ta może stanowić wsparcie dla lokalnych grup działania podczas prac nad przygotowaniem strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Pragniemy zaznaczyć, że do formalnego ogłoszenia konkursu dokumenty te mogą być modyfikowane, co wynika z procesu uzgadniania, przez poszczególne samorządy województw, treści programów regionalnych z Komisją Europejską.


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie