Nowi Beneficjenci pomocy z PROW

poniedziałek, 18 października 2021

W dniu 18 października 2021 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego w obecności Członka Zarządu Województwa Łódzkiego – Pana Andrzeja Górczyńskiego zawarto nowe umowy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Na terenie gminy Drużbice, na obszarze działania Lokalnej Grupy Działania „Dolina rzeki Grabi”, z unijnych środków Pan Robert Albrecht zrealizuje operację polegającą na stworzeniu ośrodka jazdy konnej. Firma świadczyć będzie usługi nauki jazdy konnej i wakacji oraz zimy w siodle. Przyznana kwota pomocy wynosi 100 000,00 zł.

Firma „KIEDOS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa” uzyskała pomoc w wysokości 99 000,00 zł na rozwój prowadzonej działalności gospodarczej. Przedsiębiorstwo funkcjonuje na obszarze Lokalnej Grupy Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty”. W ramach operacji w miejscowości Załęcze Małe zostanie wybudowana infrastruktura sportowa.

Z unijnych środków dofinasowanie otrzyma Pan Damian Kolis na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie usług projektowania i montażu instalacji elektrycznych oraz odnawialnych źródeł energii.  Nowa firma będzie funkcjonować na terenie Gminy Lipce Reymontowskie na obszarze działania Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „GNIAZDO”. Przyznana kwota pomocy wynosi 100 000,00 zł.

W ramach udzielonego wsparcia Pani Aleksandra Jędryka, na obszarze działania LGD „Dolina rzeki Grabi”, uruchomi nową działalność gospodarczą – biuro projektowe. Przyznana kwota pomocy to 100 000,00 zł.