Nowi Beneficjenci pomocy z PROW

środa, 6 października 2021

W dniach 1 i 5 października br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego w obecności Członka Zarządu Województwa Łódzkiego – Pana Andrzeja Górczyńskiego zawarto nowe umowy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM” otrzymało pomoc na realizację dziesięciu projektów grantowych dotyczących doposażenia podmiotów działających w sferze kultury w stroje, sprzęt multimedialny, estradowy oraz nagłośnieniowy. Umowa obejmuje kwotę 197 079,00 zł, w ramach której zostaną zrealizowane projekty o wartości od 6 100,00 zł do 49 500,00 zł.

Pomoc w wysokości 136 132,00 zł przyznano Gminie Zduńska Wola będącej członkiem Lokalnej Grupy Działania „Podkowa”. W ramach podpisanej umowy Gmina realizować będzie operację pod tytułem „Przebudowa i rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Zduńska Wola”.

Stowarzyszenie Szkółka Piłkarska Gminy Lipce Reymontowskie otrzymało wsparcie w wysokości 47 850,00 zł na kolejny etap modernizacji stadionu na obszarze LGD Gniazdo.

Na terenie gminy Wieruszów, na obszarze działania Lokalnej Grupy Działania „Między Prosną a Wartą”, z unijnych środków zrealizowana zostanie operacja polegająca na stworzeniu kompleksowej i konkurencyjnej firmy, która świadczyć będzie usługi gastronomiczne. Przyznana kwota pomocy wynosi 70 000,00 zł.

W ramach udzielonego wsparcia, wynoszącego 100 000,00 zł, Pan Wacław Pniewski uruchomi działalność gospodarczą świadczącą innowacyjne usługi czyszczenia suchym lodem. Przedsiębiorstwo będzie funkcjonować w gminie Buczek, na obszarze LGD „Dolina rzeki Grabi”.

Z unijnych środków dofinansowanie otrzymała Pani Jolanta Sadek. Wnioskodawca przyznaną pomoc w wysokości 75 000,00 zł przeznaczy na otworzenie własnej firmy zajmującej się projektowaniem i pielęgnacją terenów zielonych. Firma będzie działać na terenie gminy Pajęczno na obszarze działania Lokalnej Grupy Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty". Z kolei wsparcie w wysokości 48 000,00 zł przyznano kolejnemu wnioskodawcy z obszaru tej LGD - Parafii Katolickiej pw. Świętego Marcina w Wiewcu. Pomoc zostanie przeznaczona na renowację dzwonnicy wraz z udźwiękowieniem trzech dzwonów w Kościele pw. św. Marcina w Wiewcu.

Masheer Sp. z o.o. dzięki dofinansowaniu w kwocie 75 044,00 zł stworzy aplikację do tworzenia galerii, która będzie umożliwiała fotografowi wygodne i sprawne dostarczanie zdjęć swoim klientom w formie on-line. Przedmiotowa operacja przyczyni się do powstania 2 nowych miejsc pracy na terenie działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Ziemia Wieluńsko-Sieradzka".