Nowe umowy w ramach PROW

wtorek, 28 września 2021

W dniu 27 września br. w obecności Pana Andrzeja Górczyńskiego – Członka Zarządu Województwa Łódzkiego w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego podpisano kolejne umowy w ramach inicjatywy Leader objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Gmina Zapolice dzięki uzyskanemu wsparciu w wysokości 69 643,00 zł wybuduje w miejscowości Branica plac zabaw oraz siłownię zewnętrzną. Wniosek został złożony za pośrednictwem Stowarzyszenia LGD „Podkowa”.

Pomoc w wysokości 100 000,00 zł na utworzenie firmy świadczącej innowacyjne usługi czyszczenia i impregnacji powierzchni nowoczesnym laserem otrzymała Pani Sara Włostek.  Operacja jest realizowana w miejscowości Dzierżązna na obszarze Lokalnej Grupie Działania „PRYM”.

W miejscowości Konopnica zostanie dofinansowany  Zakład Fryzjersko – Kosmetyczny „For You”. Pani Kinga Cieślak otrzymała wsparcie w wysokości 199 228,00 zł. Wniosek został złożony za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty”.

Firma świadcząca  usługi budowlane „MIL-BUD” Pana Konrada Milińskiego uzyskała pomoc w wysokości 300 000,00 zł na rozwój prowadzonej działalności gospodarczej. Przedsiębiorstwo funkcjonuje na terenie Redociny na obszarze Lokalnej Grupy Działania „Dolina rzeki Grabi”.