Nabór wniosków o przyznanie pomocy na realizację operacji typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" objętych PROW 2014-2020

Zarząd Województwa Łódzkiego ustalił termin i miejsce składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020.

Zgodnie z decyzją Zarządu, wnioski o przyznanie pomocy będzie można składać w siedzibie Departamentu Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 12, 90-051 Łódź, w pok. 201 lub 216 (II piętro). Nabór będzie trwał od dnia 29 lutego 2016 r. do dnia 28 kwietnia 2016 r., przy czym wnioski będą przyjmowane od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:30 do 15:30, a 28 kwietnia br. do godz. 12:00.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z instrukcją, formularz wniosku o płatność wraz
z instrukcją oraz formularz umowy o przyznanie pomocy dostępne są na stronie internetowej www.lodzkie.pl/prow.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków można uzyskać w Departamencie Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 12 (II piętro, p. 202, 206 i 220) oraz pod numerami telefonów: 42 663-31-56, 42 663-31-89, 42 663-31-90, 42 663-31-91.