Nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Scalanie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa”

W dniu 15 marca 2016 r. Zarząd Województwa Łódzkiego podjął uchwałę dotyczącą ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Scalanie gruntów”
w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją
i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa”
 
Termin składania wniosków:
Wnioski należy składać w dniach od 20 kwietnia 2016 r. do 17 czerwca 2016 r. włącznie

Miejsce składania wniosków:
Wnioski należy składać w pokoju 201; 216 - II piętro - Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 12, 90-051 Łódź, w  godzinach od 8:30 do 15:30, w dniu 17 czerwca 2016 roku do godz. 12:00.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków można uzyskać w Departamencie Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Al. Piłsudskiego 12 (II piętro, pok. 203) w godzinach 8:00 – 15:30 oraz pod numerem telefonu tel. 42 663 31 55.