Menu

OGŁOSZENIE SEKRETARZA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W SPRAWIE OBSŁUGI INTERESANTÓW

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Materiał opracowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Scalanie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa”

W dniu 15 marca 2016 r. Zarząd Województwa Łódzkiego podjął uchwałę dotyczącą ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Scalanie gruntów”
w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją
i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa”
 
Termin składania wniosków:
Wnioski należy składać w dniach od 20 kwietnia 2016 r. do 17 czerwca 2016 r. włącznie

Miejsce składania wniosków:
Wnioski należy składać w pokoju 201; 216 - II piętro - Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 12, 90-051 Łódź, w  godzinach od 8:30 do 15:30, w dniu 17 czerwca 2016 roku do godz. 12:00.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków można uzyskać w Departamencie Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Al. Piłsudskiego 12 (II piętro, pok. 203) w godzinach 8:00 – 15:30 oraz pod numerem telefonu tel. 42 663 31 55.

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl