Kontynuujemy wsparcie w ramach PROW 2014-2020

wtorek, 22 czerwca 2021

W dniu 21 czerwca 2021 r., w Parku Kulturowym Miasto Tkaczy w Zgierzu, została podpisana umowa o przyznaniu pomocy pomiędzy Samorządem Województwa Łódzkiego a Gminą Miasto Zgierz na realizację operacji pt.: „Poprawa jakości funkcjonowania Targowiska Miejskiego w Zgierzu” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich". Celem operacji jest poprawa konkurencyjności producentów rolnych, polepszenie warunków wynajmu powierzchni handlowych, promocja producentów rolnych i ich produktów na rynkach lokalnych poprzez przeprowadzenie prac uzupełniających na Targowisku Miejskim w Zgierzu.

W tym dniu przyznano również pomoc dwóm osobom fizycznym – Pani Dominice Wesołowskiej oraz Panu Mateuszowi Gawrońskiego. Pani Dominika Wesołowska dzięki uzyskanym środkom, które przyznano za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Między Prosną a Wartą”,  rozpocznie działalność gospodarczą z zakresu projektowania wnętrz mieszkalnych i użyteczności publicznych, natomiast Pan Mateusz Gawroński doposaży zakład stolarski w niezbędne maszyny. Beneficjent uzyskał wsparcie za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania ,,Bud-uj Razem”