Kolejny Beneficjent inicjatywy Leader

wtorek, 28 września 2021

W dniu 28 września br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego w obecności Pana Andrzeja Górczyńskiego – Członka Zarządu Województwa Łódzkiego, podpisano kolejną umowę w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W ramach udzielonego wsparcia Pan Marcin Tosik, na obszarze działania LGD „Dolina rzeki Grabi”, uruchomi nową działalność gospodarczą świadczącą innowacyjne usługi ogrodnicze oraz usługę e-sprzedaży regionalnych produktów, w szczególności zdrowej żywności pozyskiwanej od lokalnych przetwórców.

Przyznana kwota pomocy to 100 000,00 zł;