Kolejne wsparcie w ramach inicjatywy Leader

poniedziałek, 2 sierpnia 2021

W dniu 2 sierpnia br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego w obecności Pana Andrzeja Górczyńskiego – Członka Zarządu Województwa Łódzkiego, podpisano umowy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Z unijnych środków powstanie działalność gospodarcza związana z produkcją lokalnych wyrobów spożywczych. Nowa firma będzie funkcjonować na terenie gminy Głowno na obszarze działania Stowarzyszenia LGD „POLCENTRUM”. Przyznana kwota pomocy wynosi 80 000,00 zł.
Z kolei Gminny Ludowy Klub Sportowy „Sierakowianka” dzięki wsparciu w kwocie 47 850,00 zł planuje zamontować 3 piłkochwyty oraz zbudować ogrodzenie w celu odgrodzenia widowni od płyty boiska. Powyższa inwestycja zrealizowana będzie na terenie Lokalnej Grupy Działania „Gniazdo” w miejscowości Sierakowice Lewe.
Ostatnim beneficjentem pomocy finansowej zostało Stowarzyszenie Dolina Pilicy, które podpisało dwie umowy o przyznaniu pomocy.
W ramach pierwszej umowy Stowarzyszenie sfinansuje 11 wydarzeń kulturalnych na swoim terenie na łączną kwotę pomocy w wysokości 219 493,00 zł.
W ramach drugiej umowy Stowarzyszenie wesprze 12 organizacji pozarządowych na łączną kwotę 144 647,00 zł, dzięki czemu doposażone zostaną one w sprzęt niezbędny do dalszej prospołecznej aktywności.