Kolejne wsparcie w ramach inicjatywy Leader

piątek, 11 czerwca 2021

W dniu 11 czerwca br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego w obecności Pana Andrzeja Górczyńskiego – Członka Zarządu Województwa Łódzkiego, podpisano 5 umów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Trzech beneficjentów z obszaru działania Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Podkowa” oraz Lokalnej Grupy Działania „Między Prosną a Wartą” otrzymało wsparcie na podjęcie własnych działalności gospodarczych w zakresie: projektowania wnętrz, mycia modułów fotowoltaicznych oraz prowadzenia usług krawieckich.
Jedna ze spółek z terenu LGD „BUD-UJ RAZEM” rozwinie swoją działalność w zakresie usług transportowych, natomiast Stowarzyszenie „Integracja Pięciu Wsi” z terenu Lokalnej Grupy Działania „Prym” wybuduje budynek centrum turystyki w Woli Grzymkowej.
Łączna przyznana kwota pomocy wynosi ponad 440 000,00 zł.


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie