Kolejne umowy w ramach inicjatywy LEADER

piątek, 17 września 2021

W dniu 16 września br. w obecności Pana Andrzeja Górczyńskiego – Członka Zarządu Województwa Łódzkiego w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego podpisano kolejne umowy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Grono Beneficjentów inicjatywy LEADER powiększyli mieszkańcy z terenu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „GNIAZDO”, z których każdy otrzymał wsparcie w wysokości 100 000,00 zł. Dzięki dofinansowaniu Pani Olga Kur rozpocznie działalność w zakresie produkcji potraw z produktów lokalnych, a Pan Jan Malka będzie świadczył usługi stolarskie. Z kolei Pan Grzegorz Kołaczek w ramach podpisanej umowy o przyznaniu pomocy realizował będzie operację w zakresie zamgławiania i dezynfekcji obiektów produkcji rolnej.

Pomoc w wysokości 100 000,00 zł otrzymał też Pan Tomasz Lis, którego miejsce realizacji operacji  znajduje się na terenie obszaru Lokalnej Grupy Działania - Stowarzyszenie Rozwoju Gmin ”CENTRUM”. W ramach podpisanej umowy o przyznaniu pomocy Pan Tomasz Lis realizować będzie operacje pod tytułem „Podjęcie działalności gospodarczej świadczącej usługi projektowe w tym innowacje dotyczące ochrony środowiska”.

Z unijnych środków powstanie również działalność gospodarcza, polegająca na zakupie linii produkcyjnej do produkcji pelletu z siana i słomy. Nowa firma będzie funkcjonować na terenie gminy Pęczniew na obszarze działania Stowarzyszenia „Lokalnej Grupy Działania - Przymierze Jeziorsko”. Przyznana kwota pomocy wynosi 100 000,00 zł.

Z kolei pomoc w wysokości 50 000,00 zł otrzymali Pan Karol Jankowski i Pani Aleksandra Zając na uruchomienie działalności gospodarczej na obszarze LGD Podkowa. W ramach podpisanych umowy o przyznaniu Pan Karol Jankowski utworzy firmę w zakresie świadczenia usług wykańczania wnętrz, a Pani Aleksandra Zając utworzy firmę w zakresie świadczenia usług wynajmu atrakcji na imprezy.