Kolejne podmioty otrzymały pomoc w ramach Leader

poniedziałek, 28 sierpnia 2023

W dniach 10-17.08.2023 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, w obecności Pana Andrzeja Górczyńskiego – Członka Zarządu Województwa Łódzkiego, zawarto następne umowy o przyznaniu pomocy w ramach poddziałania ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dofinansowanie w wysokości 87 637 zł otrzymało Stowarzyszenie Wędkarskie „Złota Rybka” w Gledzianówku na realizację operacji pn. ”Zielona przystań w Gledzianówku”. Beneficjent przeznaczy środki na zagospodarowanie zbiornika wodnego w Gledzianówku. Projekt jest realizowany na obszarze działania Stowarzyszenia Rozwoju Gmin „CENTRUM”.

Wsparcie w wysokości 100 000 zł otrzymała Pani Anna Mosińska, która podejmie działalność gospodarczą w zakresie produkcji i sprzedaży drewnianych urn. Firma będzie znajdowała się na obszarze funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania „Dolina rzeki Grabi”.

Za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „POLCENTRUM” wsparcie w wysokości 80 000 zł otrzymała Pani Magdalena Olender. Beneficjent otworzy działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa przy sprzedaży artykułów rolno-spożywczych w Internecie.


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie