Informacja o zawartych umowach o przyznanie pomocy z podejmującymi działalność gospodarczą

wtorek, 31 maja 2022

W dniu 31 maja 2022 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego w obecności Członka Zarządu Województwa Łódzkiego – Pana Andrzeja Górczyńskiego zawarto nowe umowy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Pomoc z unijnych środków otrzymała Pani Karina Olszewska na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie produkcji pierogów klasy Premium przy zastosowaniu niskoprzetworzonych produktów rolnych. Dzięki dofinansowaniu w kwocie 80 000 zł Beneficjentka w ramach operacji zakupi potrzebne sprzęty umożliwiające produkcje pierogów. Operacja zakłada samozatrudnienie oraz zatrudnienie dodatkowego pracownika. Beneficjentka uzyskała pomoc na obszarze działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „POLCENTRUM”, a swoją siedzibę będzie prowadzić na terenie gminy Głowno.

Wsparcie w wysokości 75 000zł otrzymał również Pan Mateusz Paweł Kołek na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług spawalniczych oraz sprzedaży produktów lokalnych, w tym również e-sprzedaży, dzięki czemu zakupi niezbędne sprzęty służące świadczeniu ww. usług oraz utworzy stronę internetową firmy. Operacja zakłada samozatrudnienie.  Beneficjent uzyskał pomoc za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania ,,Kraina Wielkiego Łuku Warty”, zaś siedziba firmy będzie znajdować się na terenie Gminy Strzelce Wielkie.

Premię w kwocie 75 000 zł otrzymał także Pan Paweł Dariusz Kucharski na uruchomieniu przedsiębiorstwa produkującego pellet. Operacja zakłada jedynie samozatrudnienie. Dzięki dofinansowaniu Beneficjent zakupi potrzebne urządzenia niezbędne do produkcji pelletu. Beneficjent uzyskał pomoc za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania ,,Kraina Wielkiego Łuku Warty ”, a swoją działalność będzie prowadził na terenie Gminy Wierzchlas.

Pomoc z unijnych środków w kwocie 80 000 zł otrzymała Pani Joanna Ceroń na realizację operacji pn. „Podjęcie działalności gospodarczej w zakresie lokalnych i tradycyjnych wyrobów z owoców.” Firma zamierza produkować na terenie gminy Dmosin ekologiczne dżemy i syropy, które będą charakteryzować się wysokim stężeniem owoców, bez substancji wiążących i konserwujących, jedynie na bazie owoców, cukru i pektyny. Operacja znacząco skróci łańcuch dostaw pomiędzy rolnikami i sadownikami z terenu LGD „POLCENTRUM”, co będzie miało pozytywny wpływ na środowisko naturalne. Projekt umożliwi również utworzenie dwóch miejsc pracy, w tym dla jednej osoby z grupy defaworyzowanej, powyżej 50-tego roku życia.