wtorek, 7 lutego 2023

Wsparcie kolejnych podmiotów w ramach LEADER

W dniu 02.02.2023 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego, w obecności Członka Zarządu Województwa Łódzkiego – Pana Andrzeja Górczyńskiego, zawarto nowe umowy o przyznanie pomocy w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego PROW na lata 2014-2020. Pomoc z unijnych środków otrzymała Pani Ewelina Pieczątka na…
czwartek, 26 stycznia 2023

Informacja na temat następnych umów o przyznaniu pomocy w ramach inicjatywy LEADER

W dniu 24.01.2023 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego, w obecności Członka Zarządu Województwa Łódzkiego – Pana Andrzeja Górczyńskiego, zawarto nowe umowy o przyznanie pomocy w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego PROW na lata 2014-2020. Pomoc z unijnych środków otrzymała Pani Magdalena Matynia na…
wtorek, 17 stycznia 2023

Zaproszenie do wzięcia udziału w III Konkursie "Moja smart wieś - Wizje i Inicjatywy"

  Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie organizowanym przez Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN w ramach operacji Moja SMART wieś. WIZJE i INICJATYWY. Konkurs polega na upowszechnianiu oraz promocji smart villages wśród mieszkańców obszarów wiejskich w wyniku identyfikacji wprowadzonych innowacji społecznych oraz cyfrowych na obszarach wiejskich w formie opisu…
piątek, 2 grudnia 2022

Zawarto umowy o przyznaniu pomocy dla operacji typu gospodarka wodno-ściekowa

W siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego miało miejsce podpisanie umów przez Beneficjentów, którzy otrzymali środki w ramach IV naboru wniosków na operacje typu gospodarka wodno-ściekowa objętego PROW na lata 2014-2020. W ramach rozstrzygniętego konkursu pomoc przyznano 34 lokalnym samorządom na łączną kwotę ponad 107 mln. zł. Beneficjenci przeznaczą te środki…
wtorek, 15 listopada 2022

Aktualizacja listy operacji informującej o kolejności przysługiwania pomocy dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”

W dniu 14 listopada 2022 r. Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą Nr 1019/22 przyjął zaktualizowaną listę operacji zawierającą informację o kolejności przysługiwania pomocy dla operacji typu "Gospodarka wodno-ściekowa" dla IV naboru, który trwał w okresie od dnia 01.04.2022 r. do dnia 30.05.2022 r. Konieczność aktualizacji listy operacji wynika z zakończonej weryfikacji…
wtorek, 15 listopada 2022

Lista operacji informująca o kolejności przysługiwania pomocy dla operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach II naboru wniosków

W dniu 14 listopada 2022 r. Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą Nr 1018/22 przyjął listę zawierającą informację o kolejności przysługiwania pomocy dla operacji dotyczących budowy lub modernizacji dróg lokalnych, dla których złożono wnioski o przyznanie pomocy w ramach II naboru wniosków trwającego w okresie od dnia 15.07.2022 r. do dnia 12.09.2022…
poniedziałek, 7 listopada 2022

Konkurs nr 7/2023 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – ogłasza konkurs nr 7/2023 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) na wybór operacji, które będą realizowane w 2023 r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2022–2023. Wnioski o wybór operacji należy składać…
środa, 26 października 2022

Opublikowano projekt regulaminu konkursu na wybór LGD w perspektywie finansowej 2023-2027

Informujemy, że na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi został zamieszczony projekt Regulaminu konkursu na wybór Lokalnych Strategii Rozwoju wraz załącznikami oraz dodatkowymi informacjami. Znajdą je Państwo pod linkiem: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/konkurs-na-wybor-lsr. Jednocześnie przypominamy, że dokumentacja ta może stanowić wsparcie dla lokalnych grup działania podczas prac nad przygotowaniem strategii rozwoju lokalnego kierowanego…
środa, 6 lipca 2022

Wojewódzki konkurs „Weekend na wsi”.

Zarząd Województwa Łódzkiego zaprasza do udziału w kolejnej edycji konkursu "Weekend na wsi - pełen smaku i atrakcji”. Nadrzędnym celem konkursu jest popularyzacja wypoczynku na obszarach wiejskich, promocja gospodarstw charakteryzujących się wyjątkowym klimatem, kultywujących lokalne tradycję i smaczną regionalną kuchnię, a także propagowanie interesujących miejsc, obiektów, ofert atrakcyjnych turystycznie na…