środa, 24 stycznia 2024

Przyznano pomoc kolejnemu przedsiębiorcy w ramach inicjatywy Leader

W dniu 24 stycznia 2024 r. zawarto umowę o przyznaniu pomocy z Panem Grzegorzem Molikiem na realizację operacji w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Umowę wręczył Beneficjentowi Pan Andrzej Górczyński - Członek…
środa, 17 stycznia 2024

Rozstrzygnięto konkurs na wybór Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

W dniu 17 stycznia 2024 roku Komisja do spraw wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia listy ocenionych lokalnych strategii rozwoju złożonych przez LGD w konkursie na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w województwie łódzkim ze wskazaniem strategii wybranych oraz niewybranych. Lokalne Strategie…
środa, 10 stycznia 2024

Przyznano pomoc nowym Beneficjentom

W dniu 10 stycznia 2024 r. podpisano trzy umowy o przyznaniu pomocy na realizację operacji w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Umowy przekazał nowym Beneficjentom Pan Andrzej Górczyński - Członek Zarządu Województwa…
czwartek, 4 stycznia 2024

Nowi Beneficjenci ze środkami na uruchomienie działalności gospodarczych

W dniach 28.12.2023 r. oraz 03.01.2024 r. podpisano kolejne umowy dotyczące wsparcia osób planujących podjęcie działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Pomoc uzyskali Beneficjenci z terenu funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania – Stowarzyszenie Dolina Pilicy. Umowy Beneficjentom wręczył Pan…
piątek, 29 grudnia 2023

Lista operacji informująca o kolejności przysługiwania pomocy dla operacji typu "Zarządzanie zasobami wodnymi" w ramach naboru ogłoszonego dla gmin

W dniu 28.12.2023 r. Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą Nr 1195/23 przyjął listę zawierającą informację o wstępnej kolejności przysługiwania pomocy dla inwestycji dotyczących budowy lub przebudowy otwartych zbiorników retencyjnych w ramach operacji typu "Zarządzanie zasobami wodnymi" objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wspomniana lista dotyczy pierwszego naboru dla ww.…
czwartek, 21 grudnia 2023

Najlepsze życzenia świąteczno-noworoczne!

Zarząd Województwa Łódzkiego, Kierownictwo Departamentu Rolnictwa i Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz pracownicy Departamentu pragną życzyć Państwu radosnych, pełnych miłości i wzajemnego szacunku Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w nadchodzącym Nowym Roku!
czwartek, 21 grudnia 2023

Podpisano kolejne umowy z osobami podejmującymi działalność gospodarczą

W dniu 20 grudnia 2023 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, w obecności Pana Andrzeja Górczyńskiego - Członka Zarządu Województwa Łódzkiego, zostały podpisane dwie umowy na realizację operacji w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich…
poniedziałek, 18 grudnia 2023

Wsparcie dla podejmujących działalność gospodarczą

W dniu 14.12.2023 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, w obecności Członka Zarządu Województwa Łódzkiego – Pana Andrzeja Górczyńskiego, zawarto dwie umowy o przyznaniu pomocy z zakresu podejmowania działalności gospodarczej dla Beneficjentów z terenu funkcjonowania Stowarzyszenia Dolina Pilicy. Wsparcie otrzymał Pan Igor Białas na podjęcie działalności w zakresie świadczenia…
środa, 6 grudnia 2023

Przypomnienie o wymogu osobistego dostarczenia przez gminy wniosków o przyznanie pomocy z zakresu "Zarządzania zasobami wodnymi"

W związku z upływającym w dniu 8 grudnia 2023 r. terminem naboru wniosków o przyznanie pomocy dla gmin w ramach działania "Zarządzanie zasobami wodnymi" (kliknij link, aby przejść do ogłoszenia o naborze) przypominamy potencjalnym Wnioskodawcom o konieczności osobistego dostarczenia wniosków o przyznanie pomocy do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Zgodnie z…
poniedziałek, 4 grudnia 2023

Zawarcie umów o przyznaniu pomocy

W dniu 04.12.2023 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w obecności Członka Zarządu Województwa Łódzkiego – Pana Andrzeja Górczyńskiego, zawarto umowy o przyznaniu pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Pomoc w kwocie 150 000 zł otrzymała "OVCA" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prowadząca działalność gospodarczą na…