środa, 6 lipca 2022

Wojewódzki konkurs „Weekend na wsi”.

Zarząd Województwa Łódzkiego zaprasza do udziału w kolejnej edycji konkursu "Weekend na wsi - pełen smaku i atrakcji”. Nadrzędnym celem konkursu jest popularyzacja wypoczynku na obszarach wiejskich, promocja gospodarstw charakteryzujących się wyjątkowym klimatem, kultywujących lokalne tradycję i smaczną regionalną kuchnię, a także propagowanie interesujących miejsc, obiektów, ofert atrakcyjnych turystycznie na…
środa, 6 lipca 2022

Lista operacji informująca o kolejności przysługiwania pomocy dla operacji typu "Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach IV naboru wniosków

W dniu 5 lipca 2022 r. Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął listę zawierającą informację o kolejności przysługiwania pomocy dla operacji typu "Gospodarka wodno-ściekowa" dla IV naboru, który trwał w okresie od dnia 01.04.2022 r. do dnia 30.05.2022 r. W ramach naboru złożono 103 wnioski o przyznanie pomocy. Aktualnie dostępny limit środków…
wtorek, 5 lipca 2022

Pomocnicze opracowanie dla podmiotów ubiegających się o przyznanie pomocy na operacje typu budowa lub modernizacja dróg lokalnych

W związku z ogłoszonym przez Zarząd Województwa Łódzkiego w dniach od 15.07.2022 r. do dnia 12.09.2022 r. naborem wniosków o przyznanie pomocy dla inwestycji typu budowa lub modernizacja dróg lokalnych udostępniamy dla Państwa, jako opracowanie dodatkowe, formularz wniosku o przyznanie pomocy zawierający komentarze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego nt. zasad wypełniania…
środa, 15 czerwca 2022

II nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza drugi nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata…
czwartek, 9 czerwca 2022

Przyznanie środków dla osoby rozpoczynającej działalność gospodarczą

W dniu 8 czerwca 2022 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego w obecności Członka Zarządu Województwa Łódzkiego – Pana Andrzeja Górczyńskiego zawarto kolejną umowę w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Pomoc z unijnych środków otrzymała Pani Małgorzata Węglewska na podjęcie działalności gospodarczej polegającej na samoobsługowym odkurzaniu pojazdów…
wtorek, 31 maja 2022

Informacja o zawartych umowach o przyznanie pomocy z podejmującymi działalność gospodarczą

W dniu 31 maja 2022 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego w obecności Członka Zarządu Województwa Łódzkiego – Pana Andrzeja Górczyńskiego zawarto nowe umowy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Pomoc z unijnych środków otrzymała Pani Karina Olszewska na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie produkcji pierogów klasy…
wtorek, 22 marca 2022

II nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze”

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza drugi nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Nabór będzie trwał w okresie od dnia 6 kwietnia 2022 r. do dnia 29 kwietnia 2022 r. Szczegółowe informacje dotyczące naboru znaleźć można w treści ogłoszenia. Dokumenty aplikacyjne dostępne…
wtorek, 15 marca 2022

IV nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza kolejny nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Nabór będzie…
wtorek, 8 lutego 2022

Zmiana rozporządzenia wykonawczego Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dot. operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”

Informujemy, że opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu  „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w…
poniedziałek, 18 października 2021

Nowi Beneficjenci pomocy z PROW

W dniu 18 października 2021 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego w obecności Członka Zarządu Województwa Łódzkiego – Pana Andrzeja Górczyńskiego zawarto nowe umowy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Na terenie gminy Drużbice, na obszarze działania Lokalnej Grupy Działania „Dolina rzeki Grabi”, z unijnych środków Pan…