Menu

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Materiał opracowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

ZAWARTO KOLEJNE UMOWY O PRZYZNANIU POMOCY Z BENEFICJENTAMI PROW 2014-2020 OBSZARU STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA "KRAINA RAWKI"

W dniu 7 maja 2018 r. w Hotelu Arkada w miejscowości Niwna odbyło się kolejne uroczyste przekazanie umów o dofinansowanie projektów realizowanych przez beneficjentów działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego inicjatywą LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla naborów przeprowadzonych przez Stowarzyszenie Lokalną Grupę Działania „Kraina Rawki”. W spotkaniu uczestniczył Pan Dariusz Klimczak – Wicemarszałek Województwa Łódzkiego. Przyznane środki pomocowe, łącznie na ponad 3 miliony złotych, przyczynią się do rozwoju przedsiębiorczości, również w zakresie świadczenia usług noclegowych na terenie objętym działalnością LGD.

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl