Menu

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Materiał opracowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zawarto kolejne umowy o przyznaniu pomocy z Beneficjentami PROW 2014-2020 obszaru Stowarzyszenia Dolina Pilicy

W dniu 24 listopada 2017 r. w Domu Ludowym w Gawronach gm. Sławno odbyło się uroczyste podpisanie umów o przyznaniu pomocy w ramach poddziałania 19.2  "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w zakresie:
- podejmowanie działalności gospodarczej,
- rozwijanie działalności gospodarczej,
- budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.
 
Pan Artur Bagieński - Wicemarszałek Województwa Łódzkiego, zawarł z Beneficjentami  15 umów o przyznaniu pomocy, na kwotę 1 522 608,00 zł. Premie w wysokości 100 000,00 zł otrzymało 10 osób zakładających działalność gospodarczą. Ponadto, wsparcie na rozwój działalności gospodarczej udzielone zostało 3 przedsiębiorcom a kwota pomocy finansowej wyniosła w sumie 395 780,00 zł. Dwie umowy o przyznaniu pomocy podpisała także Gmina Wielgomłyny, a inicjatywa przebudowy dwóch świetlic wiejskich uzyskała wsparcie w łącznej wysokości 126 828,00 zł. 
 
W trakcie spotkania przeprowadzone zostało szkolenie z zakresu prawidłowego przygotowania wniosku o płatność.  Uroczystość umilił także występ dziecięcego zespołu folklorystycznego "Kuniczanka". 
 

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl