facebook
Menu

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Materiał opracowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zasady uwzględniania podatku VAT w kosztach kwalifikowalnych operacji w przypadku braku możliwości odzyskania uiszczonego podatku w całości

Informujemy, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będąca Instytucją Płatniczą w ramach PROW na lata 2014-2020 w piśmie z dnia 5 kwietnia br. wskazała, że w przypadku gdy z dołączonej do wniosku o przyznanie pomocy Interpretacji przepisów prawa podatkowego (interpretacji indywidualnej) wynika, że Wnioskodawca może w części nie odzyskać naliczonego podatku VAT w związku z realizacją operacji powinien on koszt tego podatku uwzględnić we wniosku jako koszt kwalifikowalny operacji.

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w piśmie ARiMR.

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl