Menu

OGŁOSZENIE SEKRETARZA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W SPRAWIE OBSŁUGI INTERESANTÓW

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Materiał opracowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zapraszamy na Forum Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju – Łódzkie 2020

Forum Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju – Łódzkie 2020 to wydarzenie organizowane przez Województwo Łódzkie w dniu 29 października br. w formie online.

Program pierwszej edycji wydarzenia obejmuje dyskusje panelowe, rozmowy ze specjalistami reprezentującymi wiele dziedzin, a także wystąpienia ekspertów. Ponadto Forum będzie wypełnione transmisjami live, prezentacjami oraz wirtualnymi stoiskami. Będziemy rozmawiać m.in. o sadownictwie, przetwórstwie rolno - spożywczym, gospodarce cyrkularnej oraz o budownictwie pasywnym i zeroenergetycznym.

Jednocześnie Forum będzie impulsem pobudzającym dyskusję na temat aktualnej sytuacji oraz perspektyw rozwojowych na poziomie regionalnym, europejskim i światowym.

Wydarzenie skierowane jest do mieszkańców województwa łódzkiego, przedstawicieli środowisk biznesowych (w szczególności przedsiębiorców z sektora MŚP), a także przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu, nauki i szkolnictwa wyższego, klastrów oraz konsorcjów naukowo-przemysłowych, izb przemysłowo-handlowych i gospodarczych, pracowników uczelni wyższych, doktorantów, studentów i uczniów szkół średnich.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Link do rejestracji na wydarzeniehttps://elodzkie.pl/wydarzenia/forum-biznesu-i-zrownowazonego-rozwoju-lodzkie-2020

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl