facebook
Menu

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Materiał opracowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zapraszamy do lektury kwartalnika

Nowy numer kwartalnika „Wprowadzamy zmiany” poświęca wiele miejsca Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich i zmianom, jakie przyniósł ten rok partnerom sieci. Przyjęte procedury i zasady nakładają na podmioty współpracujące z siecią obowiązki, o których można przeczytać w artykule na ten temat. Dzięki publikacji wywiadu z Wicemarszałkiem Województwa Łódzkiego Arturem Bagieńskim potencjalni beneficjenci uzyskają niezbędne wiadomości o pozyskaniu środków na budowę targowisk w regionie. Ponadto w wydawnictwie znalazły się treści dotyczące nowych zasad segregacji śmieci, konkursie na dofinansowanie eko-pracowni w szkołach oraz o Lipcach Reymontowskich, jako miejscowości turystycznej godnej odwiedzenia.
Życzymy interesującej lektury.

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl