Menu

OGŁOSZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W SPRAWIE OBSŁUGI INTERESANTÓW

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Materiał opracowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wsparcie w ramach inicjatywy LEADER dla lokalnych grup działania i stowarzyszeń

W dniu 21 października br. podpisano kolejne umowy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Czterech beneficjentów obszaru działania LGD Stowarzyszenie Rozwoju Gmin „CENTRUM” uzyskało wsparcie finansowe w ramach poddziałania 19.2.
Pierwszy - Ochotnicza Straż Pożarna w Witoldowie, dzięki wsparciu ze środków programu, przebuduje i wyposaży w instalację fotowoltaiczną miejscową świetlicę wiejską. Otrzymana kwota pomocy wynosi 99 000,00 zł.
Pomoc w wysokości 122 690,00 zł otrzymała również Ochotnicza Straż Pożarna w Marynkach.
W ramach podpisanej umowy beneficjent realizować będzie operację polegającą na przebudowie dachu budynku OSP w Marynkach.
 Kolejnym beneficjentem programu zostało Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Nowe Ostrowy. Dzięki wsparciu ze środków unijnych zostanie wybudowane boisko sportowe, które będzie uzupełnieniem infrastruktury publicznej. Kwota wsparcia wynosi 87 630,00 zł.
Ostatnim beneficjentem z obszaru SRG „CENTRUM” została Ochotnicza Straż Pożarna w Dębowej Górze. Dzięki wsparciu finansowemu w wysokości 79 450,00 zł wymienione zostanie pokrycie dachowe oraz ocieplony strop świetlicy OSP w Dębowej Górze.
Ponadto, pomoc na realizację projektu grantowego otrzymała również Lokalna Grupa Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty”. Dzięki pomocy finansowej, zrealizowanych zostanie 6 zadań grantowych polegających na rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej w tym m.in.: poprzez budowę placów zabaw, altany, przystani kajakowej oraz miejsc wypoczynku.
Podpisane umowy, życząc powodzenia w realizacji projektu, wręczył Pan Andrzej Górczyński – Członek Zarządu Województwa Łódzkiego.
 

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl