Menu

OGŁOSZENIE SEKRETARZA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W SPRAWIE OBSŁUGI INTERESANTÓW

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Materiał opracowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wsparcie finansowe dla obszaru działania LGD "Przymierze Jeziorsko"

W dniu 7 lipca br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego podpisano kolejne umowy w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego inicjatywą LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dwie umowy na projekty grantowe podpisało Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania - Przymierze Jeziorsko”. Podpisane umowy dotyczyły operacji z zakresu rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej. Wsparcie w ramach dwóch umów o przyznaniu pomocy uzyskało łącznie 11 organizacji pozarządowych. W sumie, w ramach tych umów, na rzecz lokalnych społeczności LGD uzyskała dofinansowanie w wysokości 501 971,00 zł.

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl