Menu

OGŁOSZENIE SEKRETARZA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W SPRAWIE OBSŁUGI INTERESANTÓW

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Materiał opracowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

WSPARCIE DLA NOWEGO TARGOWISKA W SPALE I PODJĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

W dniu 9 marca br. Gmina Inowłódz otrzymała wsparcie na realizację operacji typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dzięki dofinansowaniu w wysokości 1 000 000,00 zł w miejscowości Spała powstanie nowe targowisko, na którym odbywać się będzie handel w warunkach o wysokim standardzie. Targowisko zostanie utwardzone, oświetlone, przyłączone do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i elektroenergetycznej, wyposażone w odpływy wody deszczowej, zadaszone stoiska oraz urządzenia sanitarnohigieniczne. Zapewnione zostaną również miejsca parkingowe, a minimum 30% stanowisk handlowych będzie przeznaczonych pod sprzedaż bezpośrednią przez rolników.

W tym samym dniu Beneficjentem pomocy została również Pani Emilia Plucińska, która dzięki wsparciu ze środków w ramach programu w kwocie 100 000,00 zł rozpocznie prowadzenie działalności gospodarczej - otworzy sklep ze sprzętem komputerowym, AGD i RTV. Firma będzie funkcjonować na terenie Lokalnej Grupy Działania "Dolina Rzeki Grabi".

Swoje umowy Beneficjenci odebrali z rąk Pana Andrzeja Górczyńskiego - Członka Zarządu Województwa Łódzkiego.

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl