Menu

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Materiał opracowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wsparcie dla kolejnego przedsięwzięcia w ramach inicjatywy Leader

W dniu 1 lipca br. (poniedziałek) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 została podpisana umowa o przyznaniu pomocy z Ochotniczą Strażą Pożarną w Gzowie znajdującą się na terenie obszaru działania Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Gniazdo”. Dzięki wsparciu ze środków unijnych zostanie zorganizowane wydarzenie o charakterze zarówno historycznym, jak i kulturalnym, polegające na uczczeniu 100-lecia istnienia jednostki OSP. Planowany termin organizacji imprezy, która odbędzie się w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Gzowie, to 21 czerwca 2020 r. Wydarzenie będzie ogólnodostępne i nieodpłatne dla wszystkich chętnych mieszkańców z terenu LGD.

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl