Menu

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Materiał opracowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wsparcie w ramach inicjatywy Leader

W siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego podpisano kolejne umowy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
Wsparcie w wysokości 31 942,00 zł otrzymała Gmina Łowicz, z obszaru działania Stowarzyszenia LGD „Ziemia Łowicka”, na organizację pikniku regionalnego „Księżak z urodzenia i ukochania”. W ramach operacji zorganizowana zostanie, na przełomie maja/czerwca 2020 roku w miejscowości Niedźwiada, otwarta impreza kulturalna, dostępna dla wszystkich zainteresowanych, z bezpłatnym wstępem, mająca na celu wzmocnienie więzi z ziemią łowicką.
Przedsięwzięcie obejmie przede wszystkim warsztaty rękodzieła ludowego, w tym: wycinkarstwo, kowalstwo, bibułkarstwo, tworzenie pająków łowickich, tradycyjnego prania, wypieku podpłomyków i malowania, co pozwoli na zwiększenie poczucia lokalnej tożsamości i zapewnienie uczestnikom poznania bogatej kultury regionu łowickiego.
Z kolei z obszaru działania Stowarzyszenia LGD „Gniazdo”, Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich Wsi Mokra Lewa zawarło umowę o przyznaniu pomocy na organizację otwartej imprezy pn. „Konkurs Sołectw Gminy Skierniewice”. Wysokość dofinansowania to 50 000,00 zł. Wydarzenie to odbędzie się w dniu 4 sierpnia 2019 r. przy Szkole Podstawowej w miejscowości Mokra Lewa i ma na celu promocję obszaru objętego LSR, kultywowanie lokalnej historii, kultury i sztuki oraz wzrost poczucia więzi z miejscem zamieszkania. W trakcie imprezy będzie możliwość skosztowania potraw kuchni polskiej przygotowanych przez członkinie Stowarzyszeń Kobiet Wiejskich.

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl