Menu

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Materiał opracowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Warsztaty dla beneficjentów LGD „Podkowa” i „Przymierze Jeziorsko”

W dniu 9 lutego 2018 r. Wydział Płatności Departamentu Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, przeprowadził kolejne warsztaty skierowane
do Beneficjentów, którzy podpisali  umowy i będą realizować zadania w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
w zakresie:
- podejmowania działalności gospodarczej
- rozwijania działalności gospodarczej, oraz
- budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.
Spotkanie pod hasłem wypełniania wniosku o płatność odbyło się w siedzibie Urzędu Gminy w Zduńskiej Woli. Tym razem warsztaty skierowane były dla Beneficjentów dwóch Lokalnych Grup Działania: LGD „Podkowa” oraz LGD „Przymierze Jeziorsko”.
Celem szkolenia było zapewnienie złożenia wysokiej jakości wniosków o płatność oraz prawidłowe rozliczenie przyznanej pomocy. Na szkolenie do siedziby Urzędu Gminy w Zduńskiej Woli przybyli przedstawiciele LGD „Podkowa” LGD „Przymierze Jeziorsko” oraz zainteresowani Beneficjenci.
Zarząd Województwa Łódzkiego, wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom planuje kolejne warsztaty dla Beneficjentów w ramach inicjatywy LEADER.

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl