Menu

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Materiał opracowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

WARSZTATY DLA BENEFICJENTÓW LGD „KRAINA WIELKIEGO ŁUKU WARTY”

W dniu 16 lutego 2018 r., Wydział Płatności Departamentu Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego przeprowadził kolejne warsztaty skierowane do Beneficjentów, którzy podpisali  umowy i będą realizować zadania w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie:
- podejmowania działalności gospodarczej
- rozwijania działalności gospodarczej oraz
- budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.
Spotkanie pod hasłem wypełniania wniosku o płatność odbyło się w Osjakowie. 
Tym razem warsztaty skierowane były dla Beneficjentów Lokalnej Grupy Działania "Kraina Wielkiego Łuku Warty”.
Celem szkolenia było zapewnienie złożenia wysokiej jakości wniosków o płatność oraz prawidłowe rozliczenie przyznanej pomocy. Na szkolenie do siedziby Lokalnej Grupy Działania "Kraina Wielkiego Łuku Warty” przybyła znaczna większość Beneficjentów. Dyskusje oraz duże zaangażowanie Beneficjentów podczas szkolenia świadczą o potrzebie przeprowadzania tego typu warsztatów.
Zarząd Województwa Łódzkiego, wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom planuje kolejne warsztaty dla Beneficjentów w ramach inicjatywy LEADER.
 

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl