Menu

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Materiał opracowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Ważna interpretacja MRiRW dotycząca Odnowy Wsi

Przedstawiamy interpretację Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczącą możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy dla operacji typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” oraz „Kształtowanie przestrzeni publicznej” z wnioskowaną kwotą pomocy przekraczającą 500 000 złotych. Dodatkowe informacje w tej sprawie zostały przekazane na skrzynki mailowe gmin.

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl