Menu

OGŁOSZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W SPRAWIE OBSŁUGI INTERESANTÓW

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Materiał opracowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W Łodzi o bezpieczeństwie żywności

W dzisiejszych czasach, głównie za sprawą globalizacji przemysłu, coraz większą wagę przywiązuje się do zagadnień związanych z bezpieczeństwem żywności. Tematyka ta została poruszona podczas trwającej w dniach 22-23 listopada konferencji. Do Łodzi przyjechali przedstawiciele branży spożywczej oraz ośrodków naukowych z kraju i z Europy, by wspólnie omówić aktualne problemy.

W dzisiejszych czasach w procesie produkcji żywności uczestniczy wiele podmiotów na różnych etapach jego przebiegu. Począwszy od rolnika produkującego surowce, poprzez przetwórców, producentów opakowań, firmy logistyczne i na sprzedawcach kończąc. Nie bez znaczenia w tym procesie jest także obecność podmiotów zajmujących się stroną prawną produkcji żywności oraz uczelni wyższych, które prowadzą badania w zakresie produkcji i dystrybucji żywności.
Potencjalny konsument, nabywając gotowy produkt już w sklepie, często nie zastanawia się nad tym, jaką drogę musiał przebyć produkt, zanim trafił na sklepową półkę, co wpłynęło na proces produkcji i jakie problemy należało rozwiązać, by ten proces zakończyć. Już sam fakt uczestnictwa w tym procesie tak wielu podmiotów, daje duże prawdopodobieństwo wystąpienia konfliktu interesów, sprzeczności w przepisach prawa itp.
Zorganizowana konferencja dała szansę wymiany doświadczeń i spostrzeżeń oraz dyskusji nad aktualnymi problemami. Wygłaszane przez przedstawicieli różnych środowisk referaty i prelekcje dały obraz dynamicznych zmian w procesie produkcji żywności, jakie narzucają zmieniające się trendy na rynku oraz uwarunkowania prawne. Dopełnieniem wykładów i dyskusji były wizyty uczestników w Bionanoparku w Łodzi oraz w firmie Bifix zajmującej się produkcją herbat i mieszanek ziołowych.

Projekt został zrealizowany na wniosek Politechniki Łódzkiej, która jednocześnie była współorganizatorem wydarzenia.

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl