Menu

OGŁOSZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W SPRAWIE OBSŁUGI INTERESANTÓW

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Materiał opracowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Uroczyste podpisanie umów z grantobiorcami „Między Prosną a Wartą” – Lokalnej Grupy Działania

W dniu 9 maja 2019 roku w Sali Ślubów Urzędu Miejskiego w Wieruszowie odbyło się uroczyste podpisanie umów z grantobiorcami „Między Prosną a Wartą” – Lokalnej Grupy Działania. W spotkaniu udział wzięli pan Andrzej Górczyński – Członek Zarządu Województwa Łódzkiego oraz pani Edyta Michalska – Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Dzięki dofinansowaniu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, za pośrednictwem stowarzyszenia „Między Prosną a Wartą” – Lokalna Grupa Działania, do grantobiorców z powiatu wieruszowskiego oraz gminy Klonowa trafiło około pół miliona złotych. Umowy z grantobiorcami podpisywał Zarząd LGD "Między Prosną a Wartą".

 W zakresie rozwoju infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej, pomoc otrzymali:
◾Gmina Czastary na „Przebudowę Centrum Kultury w Kątach Walichnowach”;
◾Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Radostów na „Przebudowę Centrum Kultury w Radostowie Pierwszym”;
◾OSP w Osowej na „Modernizację świetlicy w Osowej”;
◾OSP w Dymkach na „Przebudowę świetlicy wiejskiej przy OSP w Dymkach”;
◾OSP w Lipiczu na „Wykonanie remontu dachu na remizie OSP część świetlicowa”;
◾OSP w Kluskach na „Przebudowę świetlicy wiejskiej przy OSP w Kluskach”;
◾OSP w Łękach na „Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej przy OSP Łęki”.
 
W zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego, pomoc otrzymali:
◾Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem NNMP w Wieruszowie na „Renowacje i Restauracje zabytkowej ambony w kościele Cmentarnym Św. Rocha w Kuźnicy Skakawskiej”;
◾Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Żdżary i Wiewiórka na „Zajęcia edukacyjno-historyczne dla dzieci z terenu Gminy Bolesławiec”;
◾Biblioteka Publiczna Gminy Sokolniki na realizację grantu pt. „Bajkowa Gmina Sokolniki w obiektywie”;
◾Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Mieleszyna, Mieleszynka i okolic na „Doposażenie w sprzęt AGD świetlicy wiejskiej w Mieleszynie”;
◾OSP w Kamionce na „Doposażenie Sali w Kamionce w sprzęt AGD”;
◾OSP w Żdżarach na „Doposażenie w sprzęt AGD świetlicy wiejskiej w Żdżarach”;
◾Gmina Bolesławiec na realizację grantu pt. „Baszta Bolesławiec – odrestaurowanie linii energetycznej”;
◾Stowarzyszenie Gospodyń „Wójcin nad Prosną” na realizację grantu pt. „Stowarzyszenie Gospodyń wizytówką wsi Wójcin”;
◾OSP w Klonowej na „Zakup instrumentów do orkiestry OSP Klonowa”;
◾Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Klonowa na „Przebudowę obelisku upamiętniającego II wojnę światową i zagospodarowanie placu wokół niego”;
◾Stowarzyszenie Klub Seniora 50+ na realizację grantu pt. „Łubnickie przyczynki do 100 – lecia niepodległości”.

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl