Menu

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Materiał opracowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Umowy w LGD Ster

W dniu 30 listopada 2017 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Wiśniowej Górze odbyła się kolejna uroczystość podpisania umów o przyznanie pomocy z Beneficjentami poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego inicjatywą LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Premię w wysokości 62 500 zł otrzymało 8 mieszkańców gmin Andrespol, Nowosolna i Rokiciny podejmujących działalność gospodarczą. Dzięki unijnemu dofinansowaniu powstaną firmy świadczące usługi w zakresie m.in.: terapii i pielęgnacji zwierząt, fotografii, a także gabinet weterynaryjny, firmy remontowo-budowlane, hotel dla zwierząt oraz warsztat samochodowy. Dwie umowy zostały również podpisane przez Gminę Brójce, która pozyskała środki na budowę dwóch placów zabaw i siłowni.

Łączna przyznana pomoc na wszystkie projekty wynosi 748 173 zł.

Podpisane umowy zostały wręczone przez Panią Joannę Skrzydlewską - Członka Zarządu Województwa Łódzkiego. Zostało również przeprowadzone szkolenie dotyczące sposobu prawidłowego rozliczenia powyższych projektów.

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl