Menu

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Materiał opracowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Umowy w LGD Gniazdo

W sali obrad Starostwa Powiatowego w Skierniewicach, w dniu 16 stycznia 2018 roku, odbyła się kolejna uroczystość podpisywania umów o przyznanie pomocy przez beneficjentów realizujących swoje pomysły w ramach inicjatywy LEADER objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wsparcie otrzymają osoby, które rozpoczynają działalność gospodarczą, przedsiębiorcy chcący rozwijać swoje firmy oraz stowarzyszenia
i gminy na modernizacje świetlic wiejskich i organizację wydarzeń kulturalnych. Wszyscy beneficjenci będą realizować swoje projekty na obszarze Lokalnej Grupy Działania „Gniazdo”, czyli w gminach: Bolimów, gmina wiejska Skierniewice, Łyszkowice, Maków, Lipce Reymontowskie, Godzianów, Słupia, Głuchów i Nowy Kawęczyn.
Uroczystość podpisywania umów była zakończeniem całego procesu związanego
z przeprowadzeniem naboru przez LGD Gniazdo oraz weryfikacją wniosków w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego, w wyniku których na obszar ten zostaną przekazane środki w wysokości 1,8 mln zł.

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl