Menu

OGŁOSZENIE SEKRETARZA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W SPRAWIE OBSŁUGI INTERESANTÓW

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Materiał opracowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Trzeci nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów”

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza trzeci nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020.
 
Termin składania wniosków:
Wnioski należy składać w dniach od dnia 1 grudnia 2020 r. do 28 stycznia 2021 r. włącznie;

Miejsce składania wniosków:

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Adres złożenia wniosku o przyznanie pomocy za pomocą operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz.1041):

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź

Adres złożenia wniosku o przyznanie pomocy osobiście:

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź

(Departament Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego,

Biuro Podawcze, parter, godziny przyjmowania interesantów od 8:00 do 16:00);

 
Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków można uzyskać telefonicznie, pod numerami:
42 663-31-56, 42 663-31-89, 42 663-31-90, 42 663-31-91, 42 663-32-19, 42 663-36-37.


Przepisy prawne stanowiące podstawę do ubiegania się o przyznanie pomocy znajdują się m.in.
w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje
w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
, natomiast pozostałe informacje i dokumenty umożliwiające otrzymanie wsparcia w formularzu wniosku o przyznanie pomocy oraz w instrukcji jego wypełniania.

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl