Menu

OGŁOSZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W SPRAWIE OBSŁUGI INTERESANTÓW

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Materiał opracowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Szkolenie z zasad wypełniania wniosku o płatność

Zarząd Województwa Łódzkiego, wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom oraz mając na uwadze zapewnienie wysokiej jakości składanym wnioskom o płatność, organizuje szkolenie dotyczące prawidłowego wypełniania wniosku. W związku z tym, zapraszamy do udziału w nim wszystkich beneficjentów, którzy podpisali umowę z Zarządem Województwa Łódzkiego na realizację zadania w ramach poddziałania 7.4: „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie lub rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji i kultury oraz powiązanej infrastruktury” dla operacji typu:
·         7.4.1.1.: Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne;
·         7.4.1.2.: Kształtowanie przestrzeni publicznej,
objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Uczestnictwo w szkoleniu jest niezbędne do prawidłowego rozliczenia środków.
Przedmiotowe szkolenie odbędzie się w dniu 25 października 2019 r. w godzinach 1100 – 1400 w Sali 104 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, Łódź, al. Piłsudskiego 8.

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl