Menu

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Materiał opracowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Szkolenie z zakresu odnowy wsi

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom potencjalnych beneficjentów, Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich zaprosił przedstawicieli gmin i instytucji kultury na szkolenie dotyczące typów operacji „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” oraz „Kształtowanie przestrzeni publicznej” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 
Uczestnikom szkolenia została przekazana wiedza z zakresu warunków ubiegania się o dofinansowanie, spełnienia kryteriów wyboru, procesu weryfikacji wniosków oraz zasad konkurencyjności i zamówień publicznych. W spotkaniach, które miały miejsce w dniach 14 i 15 grudnia 2017 roku uczestniczyło ponad 200 osób odpowiedzialnych w gminach za pozyskiwanie środków unijnych. Biorąc pod uwagę doświadczenie można jednoznacznie stwierdzić, że dzięki takim szkoleniom dokumenty aplikacyjne zawierają znacznie mniej błędów formalnych i merytorycznych.

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl