Menu

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Materiał opracowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

SZKOLENIE Z ZAKRESU GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ W RAMACH PROW 2014-2020

W związku z ogłoszonym naborem wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Samorząd Województwa Łódzkiego zaprosił potencjalnych beneficjentów na szkolenie, które odbyło się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w dniach 18 i 19 lipca 2019 roku. Uczestniczyło w nim prawie 120 osób tj. przedstawicieli samorządów i spółek gminnych, którzy planują ubiegać się o współfinansowanie operacji w tym zakresie. Szkolenie zorganizował Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich, którym kierują: Pani Małgorzata Sibińska – p.o. Dyrektora i Pani Edyta Michalska – Zastępca Dyrektora, a zgromadzonych gości przywitał Pan Robert Baryła – Członek Zarządu Województwa Łódzkiego.
Głównym celem spotkania było omówienie warunków przyznania pomocy, wskazanie zasad prawidłowego przygotowania wniosku o przyznanie pomocy oraz przeprowadzania postępowań w sprawie wyboru wykonawców zadań. Zaproszeni goście mieli możliwość zadawania pytań i zgłaszania wszelkich wątpliwości, które na miejscu zostały omówione.
Prezentacje ze szkolenia dostępne są w załączniku poniżej. Podmiotom zainteresowanym złożeniem wniosku z zakresu wsparcia gospodarki wodno-ściekowej przypominamy, że nabór wniosków trwa do 29 sierpnia 2019 r.

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl