Menu

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Materiał opracowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Szkolenie dla partnerów KSOW

Jednostka Regionalna KSOW Województwa Łódzkiego przeprowadziła 24 stycznia 2018 r. szkolenie dla partnerów KSOW, planujących złożyć wniosek o wybór operacji do realizacji w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 plan operacyjny na lata 2018–2019. Spotkanie otworzyli Artur Bagieński Wicemarszałek Województwa Łódzkiego i Włodzimierz Wojtaszek Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

Pracownicy JR KSOW WŁ przedstawili ogólne informacje o naborze wniosków i funkcjonowaniu Sieci, omówili wzór formularza wniosku oraz główne problemy, jakie pojawiły się w ubiegłym roku podczas przygotowywania dokumentów i realizacji operacji, a także zwrócili uwagę na najważniejsze aspekty dalszej realizacji operacji wybranych do planu operacyjnego.

Partnerom KSOW, którzy uczestniczyli w dzisiejszym spotkaniu dziękujemy, a wszystkim przypominamy o możliwości skontaktowania się z pracownikami JR KSOW WŁ i rozwiania wątpliwości na każdym etapie przygotowywania wniosku. Nabór potrwa do 6 lutego 2018 r. 

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl